«Ми не знали, добре це чи погано, тому могли робити все, що хотіли». 5 причин поцікавитись Харківською школою фотографії

С. Солонський. Боб. 1995, срібно-желатиновий друк, змішана техніка
Юрій Рупін. Харків’янка. Цифровий друк, 1977 р. Деякі мистецтвознавці вважають цю дівчину таким собі уособленням тогочасного Харкова
Борис Михайлов має серію фото у червоних тонах. Загалом на його світлинах переважають м’які кольори, чимала їх частина чорно-біла. Сам Михайлов пригадує, що тогочасні митці не дуже любили знімати все це червоне, бо воно здавалось чимсь звичним і повсюдно поширеним. А потім в якийсь момент вся ця естетика зникла… Лишившись здебільшого на офіціозних відео та фото.
Євгеній Павлов. Наодинці з собою. Срібно-желатиновий друк, оптичний монтаж. 1986 р.
Б. Михайлов. Футбол. 2003 р. Це чи не найскромніше фото з подібних, воно і поза серіями, здається. На той момент Михайлов вже жив у Берліні

--

--

Історичний фестиваль / Просвітницька платформа / Публічна історія. Наш телеграм-канал — https://t.me/legio_historica

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store